Òmnium Cultural de l’Alguer

Òmnium Cultural de l’Alguer, ja de la fundació, al 1993, ha posat al centre de les sues activitats l’ensenyament del Català de l’Alguer.

Al 1999 naix lo Projecte Joan Palomba, realitzat i portat endavant de l’Òmniium Cultural de l’Alguer, amb la col·laboració del Municipi de l’Alguer i el suport del Departament de la Vicepresidència i del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en les escoles públiques i privades del territori municipal, amb la finalitat de revitalitzar i de facilitar la transmissió intergeneracional de la llengua local a les noves generacions, ofrint una primera alfabetització en alguerés, no present en lo  sistema escolar.

Lo Projecte Joan Palomba és estat un projecte estructurat per livells d’ensenyament de la varietat algueresa del Català. Les llicions, una hora a la setmana en horari curricular, eren impartides d’experts qualificats, socis de l’associació, formats ad hoc de pedagogs del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Amb aqueix projecte és estat fet un salt de qualitat respecte als esporàdics i no coordinats temptatius precedents d’ensenyament del català de l’Alguer. Per portar un exemple, durant l’any escolàstic 2008/2009 han adherit al Projecte 84 classes de les escoles de la infància, primària i secundària, és a dir que més de 1700 alumnos entre 3 i 14 anys han pogut fruir de l’ensenyament de l’alguerés.

Col·laterals i de suport al Projecte Palomba eren l’Escola d’Estiu i el  Seminari permanent de Mestres.  La Primera era un ver i propi  curs intensiu de formació i d’actualització, obert a tots los ensenyants de les escoles de l’Alguer, primer de l’inici de l’any escolàstic; lo segon era constituït d’un equip d’experts que s’ocupava de l’elaboració gràfica i lingüística dels materials didàctics i de la formació permanent i consulència dels experts i ensenyants  del projecte.

Lo Projecte Joan Palomba és anat envant del 1999 al 2011.

Una altra activitat important de l’Òmnium Cultural de l’Alguer, ugualment a dins del món de l’escola,  és estada La Costura, una escola de la Infància trilingüe (60% català de l’Alguer, 30% italià i 10% anglès) ont la llengua vehicular per totes les activitats era lo català de l’Alguer. En aqueix cas Òmnium Cultural de l’Alguer no era materialment present en aula però ha impulsat i favorit la institució d’aqueixa secció a dins d’una escola de la infància privada, i ha donat suport i consulència lingüístic a les mestres.

Oltres a les endiriçades a les escoles i als petits, l’Òmnium Cultural de l’Alguer, en col·laboració amb el Municipi de l’Alguer i gràcies a la disponibilitat del lector de català de la Universitat de Sàsser, ha organitzat per tants anys los cursos de català per obtendre lo Certificat Internacional de Català, ofrint, en aqueixa manera, als joves, als estudents i a tots, la possibilitat d’ampliar la coneixença de la llengua i, endemés, de tendre una certificació europea.

Durant los últims 10 anys l’associació  ha posat en marxa noves i diferents activitats endiriçades als joves i no sol. Com, per exemple, un concurs de vídeos en alguerés « Arrés és ! » que és arribat a la tercera edició amb una bona participació de joves, d’escoles, de grups esportivos, etc. Ha organitzat manifestacions i exposicions finalitzades a la recuperació dels jocs tradicionals populars. Organitza presentacions de llibres d’autors catalans i algueresos. Organitza conferències a damunt de la catalanitat i de les relacions amb Catalunya.  Ha organitzat diverses manifestacions per l’11 de setembre en solidaritat amb la Catalunya.

Cada any ve organitzat un Curs d’alguerès per adults i és disponible un servici de normalització. L’Òmnium Cultural de l’Alguer, porta envant diverses activitats de promoció de la llengua,    a través de la  producció de petites publicacions (com calendaris, senyallibres, malletes, etc.) i també amb la traducció en alguerés d’obres de la literatura internacionals (com  “Le Petit Prince” de A. de Saint-Exupéry i “Història d’una gaviota y del gato que le ensenó a volar”  del xilè Lluis Sepúlveda).

Al 2018 l’Òmnium Cultural de l’Alguer ha produït un documentari a damunt de Rafael Caria, a deu anys de la mort. Lo documentari, presentat públicament a l’Alguer i ara disponible en internet, i també en aqueixa pàgina web, a través dels records de qui l’ha coneixut, descriu la figura de l’estudiós alguerés a sota dels diferents aspectes, no solament l’estudiós, sinó que també l’home i el poeta.

Una altra iniciativa important de l’associació és la recuperació de la toponomàstica històrica en alguerés de la ciutat i del territori, i per això, ha instal·lat diversos cartells amb la denominació bilingüe o solament en alguerés, i més recentment ha publicat una mapa, pel Parc Natural Regional de Port Comte ont són indicats 200 topònims de la costa i del territori que fa part d’aqueixa part tutelada del territori de l’Alguer.

D’aquestes breus notícies aquí sintetitzades és evident que tota la vida i l’activitat d’Òmnium Cultural de l’Alguer és funcional a la difusió, a la promoció, a la tutela, a l’ensenyament i a la recuperació de la llengua i de la cultura de l’Alguer, en una òptica no solament local sinó que en una visió pancatalana, amb connexions amb la cultura sarda i italiana de les quals sem part.

La idea de la Revista De l’Alguer (RDA) com pàgina web, doncs, és en línia amb la historia de l’associació, amb la voluntat sempre present de posar la nostra llengua a la portada de tots, d’obrir, no solament a la ciutat, sinó que a un públic més ampli la coneixença del que és estat fet de mosaltros i dels estudiosos algueresos del passat, del present i, també, del futur.