Toponomàstica històrica de Punta del Lliri

Després de la publicació de la Mapa de la Toponomàstica Històrica del territori de l’Alguer en la qual  havem pogut registrar, per motius de espaci, solament 200 topònims, ara volem escomençar a analitzar una macro àrea, aquella de Punta del Lliri, indicant tots los topònims registrats de Rafael Caria en lo sou estudi “Toponomàstica algherese”.

Amb lo topònim “PUNTA DEL LLIRI” se pot individuar tot aquell territori que va de “Port Agre” passant per la fracció de Maristella fins a la Torre Nova, i tot lo que sa troba a dins d’aqueix espaci fins a la marina. Punta del Lliri se troba al “SALT MAJOR” (així era estat denominada aqueixa part del territori de l’Alguer en una divisió convencional feta en època catalana per diferenciar-la del “PRADO”), i a dins del Parc Regional de Port Comte, una àrea ont hi són diverses espècies de flora i fauna, i fa part de un més ampli territori lligat a les activitats  tradicionals de la  comunitat algueresa. Gràcies a aqueixa condició, l’àrea de Punta del Lliri és estada fins a avui salvaguardada de la especulació edilícia així com també de discutibles projectes pseduoambientalistes venguts de lluny, de fores de la nostra realtat. Parlem de un immens patrimoni ambiental ma també econòmic i cultural, “propietat” de tota la col·letivitat no sol algueresa, que tenim de tutelar i valoritzar. Un dels problemes d’aqueix territori és pròpio la propietat dels terrers  que són en part públics i en part privats. Un tema de discussió actual és lligat a la finalitat i la gestió del patrimoni no sol d’aquell privat (ma també d’aquell públic) que necessariament té de passar a les “ mans” públiques del Municipi de l’Alguer i del Parc Regional de Port Comte.

A dins del territori de Punta del Lliri trobem 48 topònims referits a la costa i al territori. La majoria són en català, sobretot aquellos de la costa, i una part en sard.  Una part d’aqueixos són lligats a les plantes: Lliri, Romaní, Èligue, Gínjol; a la conformació del territori: Massacà, Pedrosu, Cèrcol, Banquet. Tres topònims mos diuen que una de les activitas humanes en aqueixa area, a part la pesca, era la pastorícia: “Cuilatxa de Monte Mesu”,  “Canal del Cuïli” i “Cuilatxa de Pussa”. Los topònims, Lo Bosc de Rodedu, Los Sivinarjus, La Costa de l’Èligue i Lo Litu de la Bramassa, mos arrecorden que l’àrea de Punta del Lliri probàbilment era un gran bosc de èligues i de sivina. Calqui interpretació del topònim “Bramassa” vol que sigui la trasformacio de “abra massa”, massa arbres.

I encara la presència de l’element religios, com “La Punta de Sant Antoni” i “La Cala del Bisbe”, i de l’identificació a través del xisto: “Lo Territori i la Cuilatxa de Pussa” (Pussa teniva d’ésser lo xisto del propietari).

A continuació teniu l’elenc de tots los topònims de Punta del Lliri amb la indicació alfanumèrica per facilitar la recerca de cada topònim en lo llibre  “Toponomastica Algherese” de R.Caria que podeu trobar, en format digital, entrant en aqueixa pàgina  en la Secció Rafael Caria/Obres (https://omniumalguer.cat/rafael-caria-obres/ )

Stefano Campus

Revisió lingüística: Carla Valentino

[1]  Rafael Caria, Toponomastica Algherese, introduzione allo studio dei nomi di luogo della città, del territorio e delle coste di Alghero, Edes, Sassari, 1993.

LES PUNTES :

1166  LA PUNTA DEL MASSACÀ    Fertilia L/11

1167  LA PUNTA DEL CÈRCOL         Alghero B/11

1168  LA PUNTA DE CABOROCAT   Capo Caccia C/11

1169  LA PUNTA DE MIG                    Capo Caccia C/11

1170  LA PUNTA DEL LLIRI               Alghero B/1

1171  LA PUNTA DE JULIÀ                Alghero B/2

1172  LA PUNTA DEL ROMANÍ         Alghero  B/3

1173  LA PUNTA DE SANT ANTONI  Alghero B/4

1174  LA PUNTA DEL BANQUET       Alghero B/4

 

LOS MONTS:

517  LO MONT DE SANT ANTONI         Alghero B/4

518  LO MONT DEL ROMANÍ               Alghero B/3

519  MONTE MESU                               Alghero B/2

520  LO MONT DEL LLIRI                    Alghero B/1

521  LO MONT RODEDU                       Alghero A/2

522  MONTE PEDROSU                        Fertilia L/2

 

LES COSTES:

1067 LES MONGETES                              Alghero B/3

1068 LA COSTA DEL ROMANÍ            Alghero B/3

1069  LO BANQUET                               Alghero B/3

LOS CANALS DE MONT:

265  LO CANAL DEL CUÏLI                           Fertilia L/2

266  LO CANAL DEL MASSACÀ                 Alghero A/2

267  LO CANAL DEL CRABILI                      Alghero A/3

268  LO CANAL DEL GÍNJOL                        Alghero B/4

LES CALES:

1025  LA CALA DE LA BRAMASSA             Alghero  A/1

1026  LA CALA DEL CÈRCOL                      Capo Caccia B/11

1027  LA CALA DE CABO ROCAT                Capo  Caccia C/11

1028  LA PUNTA DE MIG                            Capo Caccia C/11

1029  LO BISBE                                             Alghero B/2

1030  PORT AGRE                                        Alghero B/4

 

LES SERRES:

883  LA SERRA DE LA VIDA         Fertilia L/3

 

LOS SALTS:

881  LO SALT DE MONT PEDRÓS     Fertilia L/2

882  LO SALTET DE RODEDU          Alghero A/3

 

LES PUNTES DE MONT:

789  LA PUNTA DEL ROMANÍ         Alghero B/3

790  LA PUNTA DEL LLIRI               Alghero B/1

 

LES COSTES DE MONT:

319  LA COSTA DE L’ÈLIGUE        Alghero A/3

320  LA BRAMASSA                         Alghero  A/2

 

LOS BOSCOS:

170  LO BOSC DE RODEDU             Alghero A/2

171  LOS SIVINARJUS                       Alghero A/1

172  LO LITU DE LA BRAMASSA    Fertilia L/2

 

LES GRUTES:

1119 LA GRUTA DEL JULIÀ          Alghero B/1

1120  LA GRUTA DEL BISBE          Alghero B/1

LES TORRES:

1197  LA TORRE NOVA                    Fertilia I/1

1198  LA TORRE DEL LLIRI           Alghero B/1

LOS CUÏLIS:

334  LA CUILATXA DE MONTE MESU     Alghero A/3

335  LA CUILATXA DE “PUSSA”                 Alghero A/2

LES PLATGES:

1131  LA PLATGETA DE LA BRAMASSA      Fertilia L/1

LOS PORTS:

1140 PORT COMTE                                        Tramariglio I/11

1141 PORT AGRE                                            Alghero B/4

448 LO TERRITORI DE “PUSSA”              Fertilia L/3