Mapa Toponomàstica Històrica

Dimarts  17 de nadal, a les sis de la tarda, a la Sala Mosaic, carrer Major (Corso Carlo Alberto), 72, venguerà presentada la publicació “Toponomàstica Històrica del Parc Natural Regional de Port Comte, de l’Àrea Marina Protegida Cap de Caça Ísola Plana i del territori de l’Alguer”. Una mapa realitzada de l’Òmnium Cultural de l’Alguer pel Parc de Port Comte i l’Àrea Marina Protegida, en la qual són indicats numerosos topònims de la costa i del territori intern, amb l’objectiu de fer conèixer i de mantendre viva la memòria dels noms de lloc de la nostra zona.

A través de l’estudi de la toponomàstica podem conèixer  l’orígine i el significat del topònim, ne transmitir la coneixença a les generacions futures i valoritzar l’aspecte històric, lingüístic i social del nostro territori.

L’àrea del Parc de Port Comte i del territori confinant ha vist la presència humana ja a partir del neolític, i després en època  nuràgica, púnica, romana, judical, etc.; l’estratificació d’aqueixes diverses èpoques és testimoniada no solament dels retrobaments arqueològics ma també dels topònims, creats en diverses llengües, arribats fins a avui.

Complessivament en la mapa són indicats més de 200 dels 1200 topònims  recollits de l’estudiós alguerés Rafael Caria i publicats en dos llibres, (Il Mondo del Càlic i Toponomastica algherese), després d’haver entrevistat 31 memorialistes (pastors, campanyolos, palmarjos, mariners, agrimensors i mariners) i haver fet una paral·lela recerca en arxius públics i privats.

Després dels saluts del Síndic de l’Alguer, Mario Conoci, i del President del Parc de Port Comte, Gavino Scala, són previstos los intervents del Director del Parc de Port Comte,  Mariano Mariani,   i del President de l’Òmnium Cultural de l’Alguer,  Stefano Campus. Coordina la Vicepresidenta de l’Òmnium Cultural de l’Alguer, Carla Valentino.

La presentació és oberta al públic.